Kristityn hommia ulkoistamassa

Kaikenlainen ulkoistaminen tuntuu – edelleen –  olevan muotia. Niin seurakunnassakin. Enkä nyt puhu mistään Kirkon palvelukeskuksesta vaan siitä, että me yritämme ulkoistaa Jumalalle niitä hommia, jotka Hän on käskenyt meidän tehdä. Jos luoksemme tulee avuntarvitsija, autammeko häntä? Vai pyydämmekö, että Jumala auttaisi? Jotkut ovat ehkä heränneet huomaamaan, että sen sijaan, että rukoilemme, että Jumala lähettäisi jonkun auttamaan sitä poloista, joka makaa kotona jalka kipsissä, voimme mennä avuksi ihan itse. Ja hyvä niin. Mutta kuinka on muiden meille uskottujen tehtävien laita? Jeesus lähetti opetuslapsensa, joita mekin käsittääkseni olemme, parantamaan kaupungin sairaat ja kertomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle (Luuk. 10:9, Mark. 16:15–20 ks. myös 1. Kor. 4:20; 1. Kor. 2:5). Me olemme nyt Kristuksen ruumis maan päällä, Hänen kätensä ja jalkansa. Mutta mitä me teemme? Jos jollakulla on vaikeaa, me pyydämme Jumalalta hänelle lohdutusta. Jos joku haluaa vapautua addiktion kahleista, me pyydämme hänelle siunausta. Ja jos joku haluaa parantua, pyydämme Jumalaa olemaan lähellä – ja kehotamme menemään lääkäriin.

Jeesus ei pyytänyt Jumalaa auttamaan. Jeesus ei pyytänyt Jumalaa katkaisemaan kahleita. Jeesus ei pyytänyt Jumalaa parantamaan. Jeesus auttoi, Jeesus vapautti ja Jeesus paransi. Ihan itse. Mutta ei omalla voimallaan. Vaan koska Jumala oli Hänen kanssaan (Apt. 10:38, ks. myös Apt. 3:12–16, Fil 2:7 ). Niin tekivät myös ensimmäiset opetuslapset. Eivät omalla voimallaan, vaan koska Jumala oli heidän kanssaan (Mark. 16:20, Apt. 3:12, ks. myös 1. Kor. 6:17, 2. Kor. 13:4, 1. Tess- 5:10)  Ja kas, niinhän Jeesus lupaa meillekin: Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:20)  Ja sehän se oli se Jeesuksen nimikin: Immanuel, Jumala kanssamme! Samoihin hommiin Hän on siksi kutsunut meidätkin, nykyiset opetuslapsensa.

Sanoinko kutsunut? Sanoin väärin. Hän on käskenyt.

 

 

 

Tässä tekstissä esitetyt näkemykset ovat omiani. Ne eivät edusta työnantajieni,  yhteistyökumppaneideni tai muiden minuun mahdollisesti yhdistettävien tahojen näkemyksiä.

Vastaa